Vilkår og betingelser - B2B abonnenter

1. Generelt

 • Disse købs- og handelsbetingelser gælder for alle transaktioner mellem heywaitr ApS (CVR: 42068497) og forretningskunder, der abonnerer på vores tjenester (herfra Kunden). Ved at abonnere på heywaitr ApS tjenester accepterer Kunden disse betingelser.

2. Betalingsoplysninger

 • Transaktionsbeløb: Abonnementsgebyret fremgår af prissiden her. Abonnementsgebyret er afhængig af det ønskede abonnementsniveau. Ved opstart af et abonnement hos heywaitr ApS, vil kunden også blive faktureret og hævet for et opstartsgebyr i forbindelse med abonnementet.  Opstartsgebyret fremgår på prissiden her. Dette betales kun ved opstart og er afhængig af det ønskede abonnementsniveau.
  • Bemærk at ekstra priser/ydelser på enkelte abonnementsservices også kan være del af transaktionsbeløbet. Priserne på de enkelte tillægsydelser fremgår på prissiden her.
 • Betalingstidspunkt: Betaling trækkes fra kortholderens kort ved begyndelsen af hver abonnementsperiode, typisk hver den sidste hverdag i måneden, medmindre andet er angivet. Er andet angivet vil betalingstidspunktet være den dag på måneden, som Kunden ønsker at abonnementet skal træde i kraft fra.
 • Efterfølgende transaktioner: Efterfølgende transaktioner sker på samme dag hver måned, som abonnementet er trådt i kraft fra, indtil Kunden tager skridt til at annullere abonnementet i overensstemmelse med afsnit 7.
  • Efterfølgende transaktioner vil være det ønskede abonnementsniveau og abonnementsgebyr som Kunden har valgt, samt eventuelle enkelte abonnementservices som beskrevet ovenfor.

3. Opbevaring af Kortoplysninger

 • Ved tilmelding til et abonnement på heywaitr.com gemmes Kundens kortoplysninger sikkert i overensstemmelse med gældende lovgivning og sikkerhedsstandarder. heywaitr ApS benytter sig af Billwerk+/Reepay til at håndtere abonnementer og betalinger. Ved tilmelding til automatisk trækning giver Kunden tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortsoplysninger til brug for automatisk debitering af Kundens betalingskort. Disse oplysninger slettes når aftalen ophører.

4. Abonnering

 • Sådan abonnerer du: For at begynde at abonnere på vores tjenester skal Kunden kontakte heywaitr ApS salgsteam for at blive oprettet, og vælge det ønskede abonnementsniveau. Kunden vil derefter modtage en bekræftelse på deres tilmelding og abonnementniveau. Via denne mail indtaster Kunden sine betalingsoplysninger og bekræfter tilmeldingen. Kunden modtager en kvittering og faktura via e-mail efter gennemført køb.
 • Videre abonnement: Ved hver månedlig transaktion fremadrettet, indtil Kunden tager skridt til annullere abonnementet, vil Kunden modtage en kvittering og faktura via e-mail for hvert månedlige gennemførte abonnementskøb.

5. Afmelding

 • Sådan afmelder du dig: Kunden kan til enhver tid afmelde sig tjenesten via deres kontoindstillinger på heywaitr.com eller kontakt til heywaitr ApS salgsteam. Afmeldingen træder i kraft ved udgangen af den aktuelle abonnementsperiode plus løbende måned. Kunden modtager en bekræftelse på afmeldingen via e-mail.
 •  

6. Prøveperioder og Introduktionstilbud

 • Prøveperiode: Hvis heywaitr ApS tilbyder en prøveperiode, vil længden af denne periode fremgå klart ved tilmeldingen.
 • Efter prøveperioden: Når prøveperioden udløber, overgår abonnementet automatisk til en betalt abonnementsperiode i overensstemmelse med valgte abonnementsniveau (og eventuelle ekstra abonnementsservices), medmindre Kunden afmelder sig inden prøveperiodens udløb.

7. Opsigelsesperiode

 • Kunden kan på ethvert tidspunkt opsige abonnementet. Opsigelsen træder i kraft ved udgangen af den aktuelle abonnementsperiode plus løbende måned.

8. Modtagelse af Kvittering

 • Kunden vil modtage en kvittering og faktura via e-mail efter hver betalingstransaktion, som indeholder oplysninger om det betalte beløb, valgte abonnementsniveau (og eventuelle ekstra abonnementsservices) og abonnementsperioden.
  • Bemærk at der på første kvittering og faktura efter oprettelse og påbegyndelse af nyt abonnement, vil fremgå et oprettelsesgebyr, som beskrevet i afsnit 2.

9. Ansvarsbegrænsning

 • heywaitr ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller tab af data. heywaitr ApS samlede ansvar over for Kunden overstiger ikke det beløb, Kunden har betalt i abonnementsgebyrer i de sidste 12 måneder før det krav, der gav anledning til ansvaret, opstod.

10. Ændringer af Betingelserne

 • heywaitr ApS forbeholder sig retten til at ændre disse købs- og handelsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt Kunden mindst 30 dage før de træder i kraft. Fortsat brug af tjenesten efter ændringerne udgør en accept af de nye betingelser.

11. Tvister og Lovvalg

 • Disse betingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse betingelser, skal afgøres ved de danske domstole.

12. Kontaktinformation